Bulgaristanda Eğitim İnşaat Mühendisliği

bulgaristanda-egitim-insaat

Bulgaristanda Eğitim inşaat mühendisliği en gözde öğrenim görülen bölümlerden bir tanesidir.

İnşaat ve inşaat mühendisliği insanoğlu dünya üzerinde var olduğu sürece sürecek mesleklerden en başında gelir. İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri barınmadır. Barınma olmazsa yaşam olmaz, aile olmaz ve çevre olmaz bu maksatla inşaat mühendisliği en gerekli mesleklerden birisidir.

Her çağın her döneminde değişik binalar yapılmış ve bu binalar belirli hesaplamalara ve usullere göre inşa edilmiştir. Yapım malzemeleri değişse de esas olan onu hesaplayan ve yerine oturtan mühendisin başarısıdır.

Her dönemde olduğu gibi çağımızda da inşaat mühendislerine olan talep gün be gün artmaktadır. İnşaat Mühendisliği boşluğunun doldurulmasında ve gelecek nesillere bırakılacak abidelerin yapımında Bulgaristan Üniversiteleri büyük bir rol üstlenmektedir.

Etrafınıza baktığınızda göreceğiniz yapımı süren bir sürü bina olduğunu fark edeceksiniz. Sadece çalışan işçilerin çalışmalarıyla inşa edilmeyen binalar ince ustalık ve hesaplama gerektiren yapılardır. Her santimi incelikle hesaplandığından doğal etkilere karşı maksimum direnci sağlayacak şekilde vuku bulurlar.

Dönemin getirdiği en modern ve güncel inşaat yöntemleri ve tekniklerinin öğretildiği üniversitede ayrıca Avrupa’nın dört bir yanından gelen öğrencilerle kültür alışverişi içerisine de girebilirsiniz.

Bulgaristanda inşaat mühendisliği okumanın ne kadar zevkli ve güzel olduğunu okula başladığınızda ülkedeki modern ve eski binalara baktığınızda fark edebilirsiniz. İnce işçilikle hazırlanmış bu binalar adeta şehirlerin incisi konumundadırlar.

Eski bir bina gördüğünüzde yada tarihi bir bina. Yapılan binanın bir inşaat mühendisinin elinden çıktığını ve ona hayat verdiğini görürsünüz. Bulgaristanda inşaat mühendisliği hayata farklı bir perspektiften bakmanızı sağlayacak en güzel bölümlerden bir tanesidir. Okuyacağınız bölümden sonra hayata bakış açınızın ne denli farklı olduğuna ve bir şeyleri inşa etmenin ne güzel olduğunu anlayacaksınız.

Anadolu Eğitim Danışmanlık Bulgaristan Üniversitesi tek kayıt ve danışma mercii olarak Türkiye’de onlarca ofisiyle uzman ve teknik kadrosuyla soru ve sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyacaktır.

Ayrıca Üniversite, kampüs, bölümler hakkında bilgiyi en taze haliyle ve gönül rahatlığı ile edinebilirsiniz.

Değerli öğrenci adayları için hazırlanan el kitapçıkları, doküman ve diğer ortamda hazırlanmış yararlı ve eğitici bilgilere erişebilirsiniz.